Industrieschorten getest

Industrieschorten getest voor de EU verordeningen

Wij hebben onze industrieschorten bij Intertek laten testen. De testen tonen aan dat onze schorten ruimschoots voldoen aan de gestelde limieten.

Migratietesten hebben laten zien dat onder de testcondities zoals vastgelegd in annex III en annex V van verordening (EU) 10/2011 de specifieke en overall migratie limieten niet worden overschreden en verpakkingen zijn derhalve geschikt om in contact te komen met levensmiddelen.

De industrieschorten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de volgende Europese Verordeningen:

• Verordening (EU) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG
• Verordening (EU) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen; gewijzigd door Verordeningen (EU) 1282/2011, (EU) 1183/2012 en (EU) 202/2014
Wilt u een verklaring op papier, neem hiervoor contact met ons op!